♕♥مشکی پوش♥♕

♕♥مشکی پوش♥♕

مرد. متولد تیر 25
از on 24 اسفند, 1394
خدایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خدایا !کسی غیر از تو با من نیست …خیالت از زمین راحت ، که حتی روز روشن نیست …کسی اینجا نمیبینه ، که دنیا زیر چشماته !یه عمره یادمون رفته ، زمین دار مکافاته !فراموشم شده گاهی ، که این پایین چه ها کردم !که روزی باید از اینجا ، بازم پیش تو برگردم !خدایا وقت برگشتن ، یه کم با من مدارا کن !شنیدم گرمه آغوشت ، اگه میشه منم جا کن …...
62 مشاهده 6 لایک
از on 24 اسفند, 1394
تو مقصری اگر من دیگر ” من سابق ” نیستم ! من را به من نبودن محکوم نکن ! من همانم که درگیر عشقش بودی ! یادت نمی آید ؟! من همانم ! حتی اگر این روز ها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم !
54 مشاهده 4 لایک
از on 24 اسفند, 1394
تمام دنیا را گشته امکنار تو اما ، دنیای دیگریست !
52 مشاهده 4 لایک
از on 24 اسفند, 1394
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیمیادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سروبایی نکنیم
59 مشاهده 4 لایک
از on 24 اسفند, 1394
از دور دوستتــــ داشــتم…!بــی هیــــچ عطـــری،آغوشـــی،نگاهــی و یا حتــی بوســه ای…!تنــها دوستتـــ داشــتم…!اما حـــالا که دور شـــدی…!چــه کــنم بـا ایــن همــه وابستــگی!!!
50 مشاهده 4 لایک
از on 24 اسفند, 1394
وقتی‌ به تو فکر می‌‌کنممی‌ بینم ما همیشه عاشق هم بوده ایمفقط هیچ وقت بلد نبودیمبه زیبایی‌ عشقمان زندگی‌ کنیمهر روز که می‌‌گذردبیشتر خاطره آن روزها دیوانه‌ام می‌‌کند
53 مشاهده 3 لایک
از on 24 اسفند, 1394
دلتنگم ولی نه دلتنگ تودلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتیدلتنگ اینکه هرلحظه به یادم بودیدلتنگ هردقیقه شنیدن صداتدلتنگ تاصبح بیدارموندنت فقط به خاطر اینکه دل من گرفتهدلتنگ اینکه اسممو سوالی صداکنیدیدی من که دلتنگ تو نیستم………
47 مشاهده 4 لایک
از on 24 اسفند, 1394
گریــــــــــــــه کنم یا نکـــــــــــــــــــنمحــــــــــــرف بزنـــم یا نزنـــــــــــــــــــممن از هوای عشــــــــــق تو ، دل بکـــنم یا نکـــــــــــــــــــنمبا این ســـوال بی‌ جواب ، پـــــــــــناه به آیــــــــنه می بـــــــرمخــــیره به تصویر خــــــودم ، می پرســـــــم از کی‌ بگـــــــذرمیک سوی این قصــــه تویی‌، یک ســوی این قصــــــــه مـــنمبســــته به هم وجود ما تو بشکــــنی ، من می شکــــــنمنه از تو می ‌شه دل برید،نه با تو مـی ‌شه دل سپردنــه عاشـــــق تو می ‌شــــــــه مـــــ...
53 مشاهده 3 لایک
از on 24 اسفند, 1394
دوستم داریمناز جزر این مدمی ترسم...هنـــوز هم از تمــــــــــــــام کارهای دنیادلبستن به دلتبیــــــــــــــشتر به دلــم میـچسبد..!
52 مشاهده 1 لایک
از on 24 اسفند, 1394
وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم ،پیدایش که کردیم ، دنبال عیب هایش میگردیم ،وقتی از دستش دادیم ، در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم ،مراقب قلب ها باشیم ،هیچ چیز آسان تر از قلب نمیشکند************ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ !!!ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ ....ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯ ....ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ....ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺗﺎ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ !ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ !ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ....ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖﻭﻟﯽ ...ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ...
47 مشاهده 2 لایک
از on 24 اسفند, 1394
آنگاه که غرور کسی را له می کنیآنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنیآنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنیآنگاه که بنده ای را نادیده می انگاریآنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خُرد شدن غرورش را نشنویآنگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده می انگاریمی خواهم بدانمدستانت را به سوی کدام اسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی ؟چه جالب است!ناز را می کشیم؛آه را می کشیم؛انتظار را می کشیم؛فریاد را می کشیم؛درد را می کشیم؛ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!...
50 مشاهده 2 لایک
از on 24 اسفند, 1394
آهسته بیا چیزی هم ننویس نظر هم نگذار همانکه بخوانی بس است من بهحضور مخفیانه ات عادت دارم**********این روزها... تلخم تلخ تلخ مینویسم...تلخ فکر میکنم...این روزها دست برداشته اماز توجه حضور بی وقفه انسان ها... پرهیز میکنم از ثبت وجودهاییکه ماندگاری ندارد این روزها...تلخ تر از همیشه...از همه آدم ها بریده ام...
50 مشاهده 3 لایک