عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

طنز

1:28
*؛شِکلک در آوردنِ اُوباما؛این موجودِ موزی!!..!!!،،