شیما

شیما

زن. زندگی میکند در تهران,  تهران,  ایران. متولد 25 دی, 1370
از on 6 خرداد, 1396
یادگرفتم این بار دستام یخ کرد دستای کسی رو نگیرم جیب هام مطمئن ترند!! دنیارو میبینی پول پول میاره خواب خواب میاره حرف حرف میاره ولی محبت خیانت میاره .کاش همه میدونستن دل بستن به کلاغی که دل داره بهتره از طاووسی که زیبایی داره !! کاش میشد انگشتو تا ته حلق فرو کرد وهمه دل بستگی هارو یکجا بالا اورد .وفاداری آدم هارو زمان ثابت میکنه نه زبان !!برای دوست دارم های بعضی ها مرسی هم زیاده!!ای خدا خودت به این خوبی بنده هات به کی رفتن!!!!!!!...
10 مشاهده 3 لایک
از on 15 فروردین, 1396
یه بارم رفتم دماغمو عمل کنمدکتره یه نگا کردگفت : داداش شما صبرکن یکم دیگه علم پیشرفت کنه کُلا سرتو عوض کن!مشکل تو فقط با عمل دماغ حل نمیشه
14 مشاهده 7 لایک
از on 15 فروردین, 1396
زندگی یعنی:ناخواسته به دنیا آمدن ...مخفیانه گریستن...و دیوانه وار عشق ورزیدن ...شکستن بیرحمانه دلت ...بغض کردن..(
11 مشاهده 8 لایک
از on 15 فروردین, 1396
ما چه مرگمان است؟چرا ملالمدامنصف بیشتر دل مرا گرفته است؟غمگینم.مثل همه امابه سبک خودم غمگینم.ودیگر دارد حالم به هم میخورد از این اندوه کشدار و موذی.به هم بزن همه چیز دنیا راشاید هر چیزی سر جای اولش برگشت .زیبایی رقیق من جوانی ام را نجات دادو جمعه هایی که به ما خیانت کرده بودندجمع شدند و ریختند وسط هفته هاودلمان باز شد .تو می فهمی؟تو باید بفهمیوقتی آدم حلزون شده باشد و کسینشت کرده باشد توی لاکشچه حالی می تواند داشته باشد.به اشیا گفتمهمین امروز به اشیا گفتمدیگر باید بفهمیدخانه ی آدم محل زندگی آدم ...
11 مشاهده 9 لایک
از on 15 فروردین, 1396
دکتــــر گفــت گلــویم را معــاینه کرد;و هیچـــکس نفهـــمید که دکتر چه در کنـــج گلــویم دیــد ;که در نســخه ام تنــها نوشت : "گــــریــــه کن "
9 مشاهده 7 لایک
از on 15 فروردین, 1396
ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪﺯﻭﻭﻭﻭﻭ : ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮﺍﻻﮐﻠﻨﮓ : ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎﺳﺮﺳﺮﻩ : ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥﮔﻞ ﯾﺎ ﭘﻮﭺ : ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ !ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ : ! ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻧﺪﻡ...
7 مشاهده 6 لایک
از on 15 فروردین, 1396
تا کی دلت از چرخ حزین خواهد بود؟با محنت و درد هم‌نشین خواهد بودخوش باش که روزگار پیش از من و توتا بود چنان بود و چنین خواهد بود
7 مشاهده 9 لایک
از on 15 فروردین, 1396
مادامى که سيب با چوب باريکش به درخت متصل استهمه عوامل در جهت رشدش در تلاشند.باد باعث طراوتش میشودآب باعث رشدش میشودو آفتاب پختگی و کمال ميبخشداما ...به محض منقطع شدن از درختو جدايى از "اصل"آب باعث گندیدگیباد باعث پلاسیدگیو آفتاب باعث پوسیدگیو از بين رفتن طراوتش میشود.مراقب وصل بودن به "اصالتمان" باشیم که انسانیتمان از بین نرود ....
6 مشاهده 7 لایک
از on 15 فروردین, 1396
دختــــــــــر نمیبازهمیجنگہمیســــــــــازهنمیســــــــــوزهمیبــــــــــرهنمیبــــــــــازهدختــــــــــر صلاح ســــــــــرد دفاعیشــــــــــگریہ استگریہ ے دختر عرشـــــ خدارم میلرزونــــــــــہ حاجۍحواست ڪ هســــــــــ؟؟
5 مشاهده 7 لایک
از on 15 فروردین, 1396
کسی می آیدکسی می آیدکسی که در دلش با ماستدر نفسش با ماستدر صدایش با ماست.... #فروغ_فرخزاد
5 مشاهده 2 لایک
از on 15 فروردین, 1396
دلــــــــــــم میخواد بــرم تــو کـــــــمــــــا !از اونا کــه دکـــتـــرا مــیــگــن ==> فــقـــط دعــــــــــــــــــا
6 مشاهده 5 لایک
از on 15 فروردین, 1396
پدرم گفت دخترم زن باشمادرم گفت پاکدامن باشپسری خسته گفت بامن باش(کسی اما نگفت آدم باش)هرچه را می شد از درون دیدمجن ندیدم ولی جنون دیدموسط رقص، رد خون دیدم(بامن آماده ی جهنم باش)ما کلاغیم، رنگمان کردندخبر خوب ِ جنگمان کردندمایه ی فحش و ننگمان کردند(که بگویند غرق ماتم باش)از همان ابتدا بلد بودموارث حرف خوب و بد بودمگرچه یک عمر در رصد بودم(دهنت را ببند، محرم باش)توی لیوانم اختیار بریزروی آغوشم اقتدار بریزبه رگم باز زهر مار بریز(ساقی مرگ و باده ی غم باش)منم و مرز تخت با تمکینمنم و وحشت شبی غمگینمرز ...
7 مشاهده 9 لایک