TABASOM
از
16 خرداد, 1394
154 مشاهده 13 پخش شده
هوشی نیس زیاد بیشتر معماس
1
۵- از صفر تا صد چند تا ۹ وجود دارد؟
2
يک زن و شوهر 21 پيش زماني که با هم ازدواج کردند 
3
شخصي دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ
4
جای علامت سوال چه عددی میشه گذاشت؟ 1=5 2=25 3=125 4=625 ؟=5
5
شخصي در طبقه وسط کار ميکند ، او 3 سه طبقه بالا