mohsen
از
28 مهر, 1394
301 مشاهده 15 پخش شده
كسانی كه میل دارند خودشان را تحقیر كنند با عبارات 1، 3، 4، 6 و7 موافق و با عبارات 2 و 5 مخالفند.
1
دلم می‌خواست بیش از این به خودم احترام بگذارم
2
دركل از خودم راضی هستم
3
احساس می‌كنم چیزی ندارم كه به آن افتخار كنم
4
مایلم خودم را به عنوان یك فرد شكست خورده تلقی كنم
5
نگرشی مثبت به خود دارم
6
بارها فكر می‌كنم كه اصلا خوب نیستم
7
گاهی احساس می‌كنم فرد بی‌ثمری هستم