محمد
13 تیر, 1394
269 مشاهده 34 پخش شده
جایزه اخرهفته
1
1- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
2
4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
3
5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟
4
9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
5
11- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
 پسندیدند
Ali
اغا جایزه مارو بدین :)))))))))))
محمد
جایزه تموم شدخخخخخ
ببینم کی گفته هوا همه جا هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟