13 تیر, 1394 از
جایزه اخرهفته
1. 1- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
2. 4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
3. 5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟
4. 9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
5. 11- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
1 نفر پسندید
 پسندیدند
Ali
اغا جایزه مارو بدین :)))))))))))
زهرا راد
پس چرا صفر درصد می زنید؟
محمد
جایزه تموم شدخخخخخ
علی خوشنام
دوست عزیز خیلی از جاهای زمین هست که خاک نیست . جواب خود زمین درست تر به نظر میاد
ببینم کی گفته هوا همه جا هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟