عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
Fly Facebook Covers
(آنلاین)

سارا حسینی

زندگی میکند در ایران ·
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید

به روز رسانی وضعیت: #73991

سارا حسینی
خوب مــــــــــن!
باهـــــم بودن آدمها
نه به نزدیکـی "تـــــن"هاست
ڪه به نزدیکـی "دل"هاست
"دل "اگـــــر بخواهد
"فا...
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید