عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
Fly Facebook Covers
(آنلاین)

سارا حسینی

زندگی میکند در ایران ·
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید

به روز رسانی وضعیت: #73991

سارا حسینی
خوب مــــــــــن!
باهـــــم بودن آدمها
نه به نزدیکـی "تـــــن"هاست
ڪه به نزدیکـی "دل"هاست
"دل "اگـــــر بخواهد
"فا...
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید

دانلود آهنگ جدید