بهار

زن. زندگی میکند در  اصفهان,  ایران. متولد 7 اردیبهشت, 1375
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
بهار
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
ای کاش به هم برسن. نه این که درچشم من او خوش باشد ودر چشم آن دیگری . . .
بهار
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
عشق ونفرت دو روی یک سکه هستن
بهار
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
 پسندیدند
بهار
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
و  پسندید
بهار
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
و  پسندید
بهار
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
بهار
updated cover photo.
 پسندیدند
بهار
updated cover photo.
 پسندیدند
بارگذاری مطالب بیشتر