محمد احسان

زندگی میکند در کرمان, کرمان ایران متولد -410 فروردین, 753 مرد
محمد احسان
محمد احسان
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
خدایا دلم خیلی گرفته خیلی پره از...
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
محمد احسان
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
خدایا… آغوشت را امشب به من می دهی ؟ برایِ گفتن چیزی ندارم اما برایِ شنفتنِ حرفهایِ تو گوش بسیار . . می شود من بغض کنم تو بگویی : مگر خدایت نباشد که تو اینگونه بغض کنی . . می شود من بگویم خدایا ؟ تو بگ...نمایش بیشتر
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
محمد احسان
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
5 نفر پسندید
,  و 3 دیگران پسندیدند
محمد احسان
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
محمد احسان
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
محمد احسان
اکنون دوست هست با
محمد احسان
اکنون دوست هست با
محمد احسان
دنیای مجازی بزرگترین مرکز تنهاییست با همه کس هستی و با هیچکس نیستی
2 نفر پسندید
و  پسندید
محمد احسان
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
2 نفر پسندید
و  پسندید
محمد احسان
عشق مث نماز میمونه که وقتی نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی
1 نفر پسندید
 پسندیدند
نمایش بیشتر