عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

محمد احسان

زندگی میکند در کرمان, کرمان ایران · متولد 3 اردیبهشت, 1373
کد امنیتی
محمد احسان
خدایا دلم خیلی گرفته خیلی پره از...
محمد احسان
خدایا…
آغوشت را امشب به من می دهی ؟
برایِ گفتن چیزی ندارم
اما برایِ شنفتنِ حرفهایِ تو گوش بسیار . .
می شود من بغض...
محمد احسان
محمد احسان
محمد احسان
محمد احسان
دنیای مجازی بزرگترین مرکز تنهاییست با همه کس هستی و با هیچکس نیستی
محمد احسان
محمد احسان
عشق مث نماز میمونه که وقتی نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی
نمایش بیشتر