Ali

Ali

مرد. زندگی میکند در ____________,  ایلام,  ایران. متولد 7 خرداد, 1353