یوسف خاشعی

یوسف خاشعی

مرد. زندگی میکند در کابل,  قم,  Afghanistan. متولد 12 مهر, 1373
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
یوسف خاشعی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
به آدمهایی فکر می کنم که بیشتر ساعات بیداری شان به تاسف خوردن به حال خودشان می گذرد .. چه خوب است انسان برای تاسف روزانه اش حدی بگذارد ؛ چند قطره اشک بریزد ، و بعد برود دنبال زندگی اش ...!...نمایش بیشتر
یوسف خاشعی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
کجای چهار فصل ،نام تو می گنجد . . .؟ رویش از توست ،بهار ، بهانه ، باران هم ! تو ... فصل پنجم شاعرانه های منی ...!
و  پسندید
بارگذاری مطالب بیشتر