یوسف اسدی

یوسف اسدی

مرد. زندگی میکند در شاهین شهر,  اصفهان,  ایران. متولد 24 بهمن, 1379