کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن

به روز رسانی وضعیت: #74003

abolfazl yavari
عاقبت؛<br /><br />همه ى ما<br />زير اين خاك <br />آرام خواهيم گرفت<br />ما كه روى آن<br />دمى به همديگر<br />مجال آرامش نداديم!