کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن

به روز رسانی وضعیت: #73998

abolfazl yavari
جامعه ی ما قهرمان زنده <br />قبول نمی کند،<br />باید مرد <br />تا قهرمان شد...<br /><br />فرخزاد