کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن

به روز رسانی وضعیت: #73975

abolfazl yavari
زن هرچه قدر هم که<br />بزرگ شود<br />همسر شود<br />مادر شود<br />درونش هنوز هم دختری<br /> کوچک و چشم<br />انتظار ست انتظار<br />می کشد برای لوس شدن<br />محبت دیدن<br />مهم نیست چند<br />ساله باشی<br ...نمایش بیشتر