abolfazl yavari

655 سن دارد مرد
abolfazl yavari

به روز رسانی وضعیت: #73973

abolfazl yavari
دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی… تا درون آوازهای عاشقانه ی زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی .. فقیرترین مردی …...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید