کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن

به روز رسانی وضعیت: #73973

abolfazl yavari
دنیا هم که از آن تو باشد <br />تا زمانی که درون قلب یک زن <br />جایی نداشته باشی…<br /> تا درون آوازهای عاشقانه ی زنی زندگی نکنی و <br />سهمی از دلشوره های زنی<br /> نداشته باشی ..<br /> فقیرترین...نمایش بیشتر