سعید بلوچزهی

زندگی میکند در saravan, سیستان و بلوچستان ایران متولد -523 فروردین, 753 مرد
سعید بلوچزهی
سعید بلوچزهی
اکنون دوست هست با
سعید بلوچزهی
اکنون دوست هست با
سعید بلوچزهی
اکنون دوست هست با
سعید بلوچزهی
سعید بلوچزهی
یه دختر تو دانشگاه از یکی از دوستام پرسید:اگه سر فلش مموری روش نباشه ویروسی میشه؟ O.oدوستم با خونسردی جواب داد:ویروسی که نمیشه ولی امکان داره اطلاعاتش بریزه بیرون ))...نمایش بیشتر
سعید بلوچزهی
آﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﺰﻧﻪ به ﺑﺎﺳﻦ ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﭘﺰﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻦ، ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ملی ﺍﻳﺮﺍﻥ بيشتر ﺍﺳﺖ؟)))میدانستید آیا؟عجب اطلاعاتی در اختیارتون می...نمایش بیشتر
سعید بلوچزهی
اسم خانمها در مرو زمان ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 50 !!!.....ﺍﻗﺪﺱ ... ﺍﮐﺮﻡ ... ﻣﻠﻮﮎ ... ﺑﺘﻮﻝ ... ﮐﻮﮐﺐ ... ﺳﮑﯿﻨﻪ ... ﻓﻮﺯﯾﻪ ... ﺧﺪﻳﺠﻪ ...ﻋﺼﻤﺖ ...ﺭﺑﺎﺏ !!!..... ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 60 !!!...ﺯﻫﺮﺍ ... ﻓﺎﻃﻤﻪ ... ﺯﻳﻨﺐ ... ﺣﺪﯾﺚ ... ﺳﻬﻴﻼ ... ﻟ...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
سعید بلوچزهی
اگه لبه ی یه پرتگاهی باشی راه خودکشی هم نداری و فقط یک نفر رو میتونی نجات بدی کدوم رو نجات میدی؟1.مادر2.پدر3.عشقت4.بچه ات...نمایش بیشتر
سعید بلوچزهی
ما از حضور خانمها در استادیوم حمایت می کنیم...........خانمها هم از حضور ما در استخرهای زنونه حمایت کنن...انجمن آقایان بی توقع )...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
سعید بلوچزهی
ﻭﺣﺸﯽ ، ﯾﻮﺍﺵ ﺗﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺑﻦ |:..............ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺣﺸﯽ ﺗﻮﭖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺗﻮ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﺸﻮﻥ...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
نمایش بیشتر