مرتضی

زندگی میکند در کرمان, کرمان ایران متولد -321 فروردین, 753 مرد
مرتضی
سیگاری
بعضی وقتا
درباره من
یه آدم دااااااااغون یعنی یه چیزایی بیشتر از داغون........عاشق موسیقی مخصوصا رپ و گروه زدبازی...........نمایش بیشتر
مرتضی
اکنون دوست هست با
مرتضی
اکنون دوست هست با
مرتضی
اکنون دوست هست با
مرتضی
اکنون دوست هست با
aramis
1 نفر پسندید
 پسندیدند
مرتضی
اکنون دوست هست با
مرتضی
اکنون دوست هست با
مرتضی
اکنون دوست هست با
مرتضی
اکنون دوست هست با
مرتضی
اکنون دوست هست با
نمایش بیشتر