reza

زندگی میکند در tehran, تهران ایران متولد -415 فروردین, 740 مرد
reza
reza
اکنون دوست هست با
reza
اکنون دوست هست با
reza
اکنون دوست هست با
reza
اکنون دوست هست با
reza
اکنون دوست هست با
reza
اکنون دوست هست با
reza
اکنون دوست هست با
reza
اکنون دوست هست با
mahsa
11 نفر پسندید
,  و 9 دیگران پسندیدند
شایان
تلاش نکن فایده نداره
mahsa
باشه چون تومیگی دیگه تلاش نمیکنم
mahsa
خخخخخ
شایان
افرین
reza
هیچ کس اینجا گم نمی شود... دنیا کوچکتر از آن است که گم شده ای را در آن یافته باشی هیچ کس اینجا گم نمی شود آدم ها به همان خونسردی که آمده اند چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند یکی در مه یکی در غبار...نمایش بیشتر
9 نفر پسندید
,  و 7 دیگران پسندیدند
نمایش بیشتر