kian

زندگی میکند در رشت,  ایران متولد 3 اردیبهشت, 1369 مرد
kian
سیگاری
خیر
عاشق
بعضی وقتا
درباره من
پسری از جنس اردیبهشت هستم
kian
اکنون دوست هست با
ندا
kian
اکنون دوست هست با
kian
اکنون دوست هست با
kian
کسی دلش برای من تنگ نشده
1 نفر پسندید
 پسندیدند
kian
اکنون دوست هست با
kian
اکنون دوست هست با
kian
اکنون دوست هست با
kian
اکنون دوست هست با
kian
اکنون دوست هست با
نمایش بیشتر