علی علی

مرد. زندگی میکند در  قم,  ایران. متولد 1 آبان, 1348