Arameshtohi

زندگی میکند در  ایران.
تحصیلات
لیسانس
دوستان
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
Arameshtohi
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
مى گویند فاصله ، عشق را تهدید می کند ! دروغ می گویند ... من هرچه از تو دور شدم ، دلتنگ تر شدم ...
 پسندیدند
Arameshtohi
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
درست مثل مرگ من برای بار دوم اتفاق نمی‌افتم !
قائدی
صحیح است
Arameshtohi
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
پنجره ها را ببند ! پرنده ات که رفته باشد کرکس های زیادی دورِ احساسِ مرده ات جمع خواهند شد ...
Arameshtohi
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
بیا برگردیم به همان روزهایی که عاشقت نبودم من دلم لک زده برای یک احوالپرسی ساده!
Arameshtohi
موزیکی به اشتراک گذاشته.
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
Arameshtohi
موزیکی به اشتراک گذاشته.
 پسندیدند
Arameshtohi
موزیکی به اشتراک گذاشته.
 پسندیدند
بارگذاری مطالب بیشتر