تحصیلات
لیسانس
دوستان
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
دوستان خداحافظ همگی ــــــــــــــــــــــــــــ
سهند
در پناه خدا
بهار ف
خدا پشت و پناهت سارایی
مهدی فتحی
نرو سارا
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
سـsaraارا
نه کسی منتظر است نه کسی چشم به راه... نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه! بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه..! فریدون_مشیری...نمایش بیشتر
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
سهند
جالبه
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
مرا با خودت آشنا کن ... بیگانه‌ی من... مرا با خودت... یکی کن... #احمد_شاملو
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
تو میرفتی و من نگاه میکردم هرگز این همه مرگ را یک جا ندیده بودم...
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
سـsaraارا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
# حس خوب
قائدی
خیلی دوس دارم
بارگذاری مطالب بیشتر