نر

ناصر رسولی

زندگی میکند در ارومیه,  ایران.
تحصیلات
لیسانس
دوستان
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ارسال کرده بحثی.
 پسندیدند
بارگذاری مطالب بیشتر