ناصر رسولی

زندگی میکند در ارومیه,  ایران.
تحصیلات
لیسانس
دوستان
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ناصر رسولی
ناصر رسولی
ناصر رسولی
نصویر پروفایل خود را به روز کرد.
ناصر رسولی
نصویر پروفایل خود را به روز کرد.
ناصر رسولی
ناصر رسولی
ارسال کرده بحثی.
بارگذاری مطالب بیشتر