خودکشی

مرد. زندگی میکند در جاجرم,  خراسان شمالی,  ایران. متولد 15 مرداد, 1377