ryнn

زندگی میکند در Thrn,  ایران.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن

به روز رسانی وضعیت: #97126

ryнn
آدم ها عجیب اند آنقدرکه قادر هستند هر لحظه تورا مات و مبهوط رها کنند و فرسنگ ها بروند.... با تمام توان بِدَوند ... و دور شوند.... آهسته گام بردارند و به عقب برگردند مجددا در جلد قبلی قرار گیرند ...نمایش بیشتر