ryнn

زندگی میکند در Thrn,  ایران.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ryнn
بتـَرس از اینکـه شبـیه من شی... نخاد دلت ولی بد شی
ryнn
آدم ها عجیب اند آنقدرکه قادر هستند هر لحظه تورا مات و مبهوط رها کنند و فرسنگ ها بروند.... با تمام توان بِدَوند ... و دور شوند.... آهسته گام بردارند و به عقب برگردند مجددا در جلد قبلی قرار گیرند ...نمایش بیشتر
بارگذاری مطالب بیشتر