سام دیزاین

مرد. زندگی میکند در تهران,  تهران,  ایران. متولد 8 شهریور, 1368