سعید سلیمانی

مرد. زندگی میکند در تهران,  تهران,  ایران. متولد 1 فروردین, 1345
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
سعید سلیمانی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
❤️یاد تو در گوشه ی قلبم نشست شیشه ی اندوه دلتنگی شکست دست هایت را ز دستانم مگیر این منم در محبس عشقت اسیر...❤️❤️❤️ علی باقری...نمایش بیشتر
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
سعید سلیمانی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
❤️هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری در دل نیافت راه که آنجا مکان توست...❤️❤️❤️
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
سعید سلیمانی
❤️چیزی که از بالن ها یاد گرفتم: آموختم که؛ برای اوج گرفتن، باید چیزی درونت شعله ور گردد. رمز موفقیت در هرکاری اشتیاق است، آنرا همیشه روشن نگه دارید...❤️❤️❤️...نمایش بیشتر
سعید سلیمانی
❤️يک قلــب پـــاک؛ از تمــــام مــعـــــابـــد و مســـاجــــد و کليـــســـا هــــاي دنيـــــا مــقـــدس تـــر است ...❤️❤️❤️...نمایش بیشتر
 پسندیدند
سعید سلیمانی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
❤️ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﭘﺪﺭ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯿﺮﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ، ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﺍﺩﺍﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ ؛ ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭ ، ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺷﻢ ﺁﻣﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺩﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ...نمایش بیشتر
 پسندیدند
سعید سلیمانی
❤️«ﭘﻨﺎﻩ ‏» ؛ ﻣﯿﺒﺮﻡ ‏« ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ‏» ، ﺍﺯ ﻋـﯿﺒﯽ ﮐﻪ؛ ‏« ﺍﻣﺮﻭﺯ ‏» ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ، ﻭ ‏«ﺩﯾﺮﻭﺯ ‏» ؛ ‏« ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ‏» ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ، ‏«ﻫـﻤﺎﻥ ﻋﯿـﺐ ‏» ؛ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ . ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﺩﺭ ‏« ﺳﺮﺯﻧﺶ ‏» ؛ ﻭ ‏« ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ...نمایش بیشتر
سعید سلیمانی
ﻭﻟﺘﺮ" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ❤️ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﻣﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ. ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﯿ...نمایش بیشتر
 پسندیدند
سعید سلیمانی
❤️گریه ی ناکوک میدانی چیست؟ هق هق ات قطع شود با "نامش"...❤️❤️❤️
 پسندیدند
سعید سلیمانی
❤️خـــــدایا ... تو راسپاس که زیبایی‌های آفرینش را، برای ما برگزیدی و مواهب پاک خود را، به سویمان روان داشتی ... سپاس تو را که درِ تمامی نیازهامان ما را از غیر خود ببستی. مهــــربانا ... دستان نیازمند...نمایش بیشتر
 پسندیدند
سعید سلیمانی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
❤️تو زن ها را نمیشناسی آنها حافظه عجیب برای نگهداری وقایع عاشقانه دارند... هیچکدام از حرفاهایت یادشان نمی رود،حتی میتوانی تشریح لحظه ای ک با یک جمله ات دلشان شکست با جزئیات دقیق،دو سال بعد از دهانشا...نمایش بیشتر
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
Zahra
متن و تصویر زیبااااا
بارگذاری مطالب بیشتر