بهاره

زن. زندگی میکند در تهران. متولد 1 خرداد, 1363
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
پدرام
بهاره
تفسيرش چيه دوستم؟:)
پدرام
دالی اوجولات میخوری دیگه خخخخخخخخخخ
بهاره
دوستم خودت اين شکلى هستى..خخخ
پدرام
*_____&
بهاره
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
قائدی
قشنگه .. شنگه .. نگه .. گه.. ه
بهاره
صداکشيه قايدى؟:)
قائدی
:) نه .. دلگو اکو داره
بهاره
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
قائدی
احسنت .. حسنت .. سنت .. نت.. ت
بهاره
چندبخش بود قايدى:)
قائدی
این صدا اکو شد:)
بهاره
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
قائدی
یادم هست . ادم هست.. دم هست . م هست . هست . ست . ت
پدرام
بهاره
عه عه افتاد افتاد استاد.خخخ
R.min
چ زود افتاد.لبخند
بهاره
دستشو بجير يولداشى...جناه داله..خخخ
R.min
بهاره
اوخى چشاشونو.ديجه ديجه اى هستن باهم...خخخخخ.....ولى خستن انگارى:)
R.min
چای نخوردن.لبخند
بهاره
شاهيدم رانى نخوردن يولداشى..خخخخ
R.min
احتمالش هس.لبخند
بهاره
شاهيد هم يکيشون مقدارى چمن خورده...خخخخ
R.min
اون یه بازندس.لبخند
بهاره
خخخخخخ.....دهلم بازندجيتو خواست يولداشى...خخخخ
R.min
چیرو نخاست؟؟؟لیخند
بهاره
خخخخخ...
ahmad
عکسی زیبا از کوچه های یزد
بهاره
خيلى دوست دارم يه باربرم يزدگردى.واقعا زيباست...تشکر:)
ahmad
بافت قدیم شهر یزد بسیار زیباست - اومدی یزد حتما خبر کن - در خدمتیم :)
پدرام
بهاره
ممنون دوستم:) قشنگه
پدرام
قشنگه برات گذاشتم وگرنه عمری نمیزاشتم خخخخ
بهاره
گاهى اوقات که حالمون خوبه،باياداورى يه خاطره ى شيرين ويه لبخند ويه چشمک،حالمون بهترازخوب ميشه....گاهى اوقاتم که حالمون خوب نيست با ياداورى همون خاطره ولبخندوچشمک حالمون بهترازبد ميشه.....قدر اين خاطره...نمایش بیشتر
بهاره
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
بروبچ دلگوهى شيرينى مخصوص عيدقربان،بزنين بربدن....خخخخ.....بايرامتون موبارچ:)
R.min
دم شما گرد.لبخند
بهاره
دم عمت گرده بيشور..دم را با ضمه خوندم البته..خخخخخخ.شد دم نه دم بافتحه..خخخخ...فک کنم فهميدى چى گفتم..خخخخ
R.min
اره شدید.لبخند
بهاره
دست فهميدنت ندرده پس...خخخخخخ
R.min
لبخند
بارگذاری مطالب بیشتر