عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بهار ف

زندگی میکند در ایران · متولد 11 اسفند, 1351
کد امنیتی
پدرام
بهار ف
خیلی ممنون اقا پدرام
 • 23 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پدرام
سلامت باشید
 • 23 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهار ف
شهاب آنلاین هست
یا صاحب الزمان .....
 • 23 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهار ف
آنچه خدا می دهد پایانی ندارد
و آنـچه آدمـها می دهند دوامـی ....
زندگیتان پر از داده های خــدا !

عص جمعه تان سرشار ...
Zahra
عصر شما هم بخیر
 • 20 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
علیرضا
عصر بخیر
 • 20 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش 2 پست بیشتر از بهار ف
بهار ف
ﺩﻟﻢ ﺣﯿﺎﻁ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﯾﮏ ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺩﻫﯿﻢ ..
ﻓ...
Zahra
متن زیبایی ...
 • 20 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
ح.م.ی.د
لایک
 • 20 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهار ف
ﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ،
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ!
ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫ...
Zahra
متن زیبایی ....
 • 20 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر