psy hamyar

متولد 1 شهریور, 1358 مرد

به روز رسانی وضعیت: #86020

psy hamyar
درود فرایند تجربه خوشبختی در سه جمله ذیل فاکتور شده است:تجربه از دیروزاستفاده از امروزامید به فردادر صورتی که اکثرا ما سهوا با سه جمله ذیل زندگیمون راتباه میکنیم:حسرت دیروزاتلاف امروزترس از فردا...نمایش بیشتر
8 نفر پسندید
,  و 6 دیگران پسندیدند
آيلين
آره واقعالایک