عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
psy hamyar

psy hamyar

متولد 1 شهریور, 1358
کد امنیتی

به روز رسانی وضعیت: #85921

psy hamyar
سلامی دوباره همیاران :

براستی مثبت اندیشی و خودباوری چقدر در تحقق اهداف زندگیمان نقش خواهند داشت چه مثبت چه منف...
کد امنیتی