psy hamyar

متولد 1 شهریور, 1358 مرد

به روز رسانی وضعیت: #85921

psy hamyar
سلامی دوباره همیاران :براستی مثبت اندیشی و خودباوری چقدر در تحقق اهداف زندگیمان نقش خواهند داشت چه مثبت چه منفی در ادامه مقاله مروری بر این فرایند خواهیم داشت با ما باشید/ جدا از شعار پردازی و خواستن...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند