hamed

زندگی میکند در ایران متولد -1173 فروردین, 682 مرد
hamed
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
مانند هوای شهر تهران شده ام…
باران زده ای که همچنان آلودست…!!!:(
hamed
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
ســــردش بــــود ....
دلـــم را بـــرایـــش ســـوزانـــدم ....
گــــرمــــش ڪــہ شـــــد ....
بــا خـــاڪــســـتـــرش نـــوشـــت :
" خـــــــداحـــــافــــــظ " ...:(
.
E-boy
7 نفر پسندید
,  و 5 دیگران پسندیدند
Zahra
چه نازه .....
hamed
mer30 E-boy
E-boy
khahish dawsh
hamed
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
ای که بوی تن تو عطر بهاران، برگرد
خشکسالی شده ای بارش باران! برگرد
"تو بزرگی، مث اون لحظه که بارون میزنه"
بهر محو خس و خاشاک و غباران برگرد
بی تو یک گل به صفا بر سر یک تپه نرسد
تپه های پرِ گل گشته بیا...نمایش بیشتر
11 نفر پسندید
رضا ..
با حال بود ایول
hamed
ایول ب وجودت داش رضا...(ممنون)...
رضا ..
خیلی مخلصیم :)
Zahra
شعر زیبایی ....به به
hamed
مرسی
رضا صیادی
لااااایک ویژه
hamed
تشکر ویژه
hamed
به روز کرده تصویر پروفایل را.
1 نفر پسندید
 پسندیدند
hamed
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
امشب چه بی هوا هوایش کردم
در به در تو هر نگاهی دنبال نگاهشم
قلبم چه بیقرار میزند و چه بیقرارم امشب
شاید نوشته از او بدستم بیاید ولی او چه بی اعتناست به نوشته من
امشب قسمم را شکستم و چه شکستی و خدا کند...نمایش بیشتر
9 نفر پسندید
,  و 7 دیگران پسندیدند
E-boy
:((((((
hamed
:(
hamed
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
7 نفر پسندید
,  و 5 دیگران پسندیدند
Zahra
شما همون آقا حامد دلتنگ هستین ؟؟
hamed
بله فکر کنم خودم باشم:)...تغییرات دلگو هم نتونسته منو تغییر بده:(
Zahra
الهی برات بمیرم با این همه دلتنگی
hamed
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
hamed
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
نمایش بیشتر