عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

محمد حسین یعقوبی

زندگی میکند در تبریز, آذربایجان شرقی ایران · متولد 5 خرداد, 1347
کد امنیتی
محمد حسین ی
خیلی از قهرمانان،‌ اشتباهی قهرمان شدند


آنها فقط آمده‌ بودند انسان‌های درستی باشند.

اومبرتو اکو
محمد حسین ی
.................
محمد حسین ی
انسانها به سرعت یاد میگیرند که چگونه دروغ بگویند.

اما گاه حتی پس از یک عمر زندگی،

هنوز روش گفتن واقعیت ها به یکدی...
محمد حسین ی
متضاد انگیزه داشتن، بی‌انگیزه بودن نیست.
بلکه تبعیت از انگیزه‌های دیگران است.


رولو می
محمد حسین ی
هر کس در مورد خود داستانی ساخته
و مدام در ذهنش آن را تکرار می‌کند.
مهم نیست که این داستان چقدر واقعی است.
مهم این ...
محمد حسین ی
تا به حال از خودت پرسیده‌ای که چقدر توانایی تمرکز بر نکات مثبت هر موضوعی را داری؟!

چقدر قادری در لحظه‌ای که فرز...
محمد حسین ی
خوش‌بختی انسان‌ها به اندازه‌ی لبخند‌هایی است که

در خلوت خودشان، بر لب می‌آورند.
نمایش بیشتر