محمد حسین یعقوبی

زندگی میکند در تبریز, آذربایجان شرقی ایران متولد -745 فروردین, 728 مرد
محمد حسین یعقوبی
• 6 کلید یک رابطه موفق: دوستی، آزادی، صداقت، اعتماد، درک و گفتگو.
محمد حسین یعقوبی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
تقدیم به دوستان
3 نفر پسندید
زهرا راد
تشکر از لطف شما
محمد حسین یعقوبی
به روز کرده تصویر پروفایل را.
محمد حسین یعقوبی
به روز کرده تصویر پروفایل را.
محمد حسین یعقوبی
به گونه‌ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عشق، عدالت، صداقت و مهربانی می افتند،
شما در نظرشان تداعی شوید ... !
اندرو متیوس...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
محمد حسین یعقوبی
آموخته‌ام که ؛
لبخند ارزانترین راهی است که می‌شود با آن نگاه را وسعت داد .
چارلی چاپلین
1 نفر پسندید
 پسندیدند
محمد حسین یعقوبی
شكستن دل، به شكستن استخوان دنده می‌ماند؛
از بيرون همه‌چيز روبه‌راه است، اما هر نفسی كه می‌كشی، دردی‌ست كه می‌كشی.
گرِگ برنت...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
محمد حسین یعقوبی
هر کسی می‌خواهد به اوج برسد و در اوج زندگی کند
اما مهم اینجاست که خیلی‌ها راه‌های رسیدن به اوج را فراموش کرده‌اند.
گابریل گارسیا مارکز...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
نمایش بیشتر