امیر

زندگی میکند در کرج, البرز ایران متولد -292 فروردین, 740 مرد
امیر
امیر
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
1 نفر پسندید
 پسندیدند
سیمین شادمهر
بزن تاروبزن تار-واقعا دلم ازدنیا گرفته
امیر
تا بحال از عسل عشق کسی مست شدی!!تا بحال عاشق دیوانه ی سر مست شدیمن همان عاشق دیوانه ی سرمست توامتو به اندازه ی من پای کسی هرز شدی؟وقتی از خلسه ی آغوش تو برمیگردم !!توهم آشفته ی آن بوسه ی بی مرزشدیمن ک...نمایش بیشتر
امیر
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
2 نفر پسندید
و  پسندید
امیر
اکنون دوست هست با
امیر
اکنون دوست هست با
امیر
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
امیر
به روز کرده تصویر پروفایل را.
امیر
اکنون دوست هست با
امیر
اکنون دوست هست با
امیر
..من فکر نان شب فقط بودم او از لب و از روسری میگفت در من زنی با درد می جنگید او از فنون دلبری می گفت می گفت و من با بغض خندیدم می گفت و من صورت خراشیدم می گفت و من مردانه پوشیدم می گفت و زلفم را تراشی...نمایش بیشتر
MANI***
عااااااااااااااااالی بود .
امیر
ممنونم
سیمین شادمهر
دلگیرم ازدنیای نامردی
نمایش بیشتر