عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
500x312_1452355726746791

آئین

زندگی میکند در طهران, ایران · متولد 1 فروردین, 1300
کد امنیتی
آئین
آئین
گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام
و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌داراست
با ریشه چه می‌کنید
گیر...
شهاب
لایک...
  • 14 شهریور, 1396
  • ·
  • می پسندم
آئین
گیرم که در دادگاه خلق جهان معتبر شدی، در دادگاه حقو حقیقت چه میکنی؟ گیرم که خلق را به فریبت فریفتی،با دست انتقا...
شهاب
لایک...
  • 14 شهریور, 1396
  • ·
  • می پسندم
آئین
شهاب
...
  • 5 شهریور, 1396
  • ·
  • می پسندم
نمایش 1 پست بیشتر از آئین
آئین
آئین
نمایش بیشتر