عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
(آنلاین)

ح.م.ی.د

زندگی میکند در تهران, تهران ایران · متولد 1 فروردین, 1349
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید
ح.م.ی.د آنلاین هست
میدانی؟؟؟
کفشهای تو و
گاری کار من
هر دو چرخ دارند
اما آنچه مهم است ،
چرخ روزگارست
که برای من نمی چرخد!!!
نمایش 5 پست بیشتر از ح.م.ی.د
ح.م.ی.د آنلاین هست
بی‌بال و پراندر پی تو می‌پرم
من کاه شدم چو کهربائی تو مرا
ح.م.ی.د آنلاین هست
دقیقا تصمیم بگیرید که
در زندگی چه می خواهیـــــــــد...
هیچ تیراندازی نمیتواند
به هدفی که نمی بیند،
شلیک کنـــ...
ح.م.ی.د آنلاین هست
ح.م.ی.د آنلاین هست
نمایش بیشتر