عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

Hossein

زندگی میکند در مشهد, خراسان رضوی ایران · متولد 15 اردیبهشت, 1369
کد امنیتی
sarah
([email protected])
نام من حنان است، من باهوش، زیبا و عاشقانه دختر هستم. من دوست دارم مشخصات خود را و من علاقه مند به گ...
Hossein
آدم هــــا موجوداتـــے هســــتند که،
بــــراے نزدیکـــــ ـ شدنشــــون،
باید ازشــــون دوریـــــــ کـــرد...
Hossein
از روے کینـــہ نیــسـت اگــر خـَنجــر بـــہ سـینـــہ ات مــے زننــد
ایـن مردمــــان تنـــها بـــہ شــرط چاق...
Hossein
آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . .
فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . .
فـــــــــاحشہِ ؟
نمایش بیشتر