فاطمه ماه فرد

زندگی میکند در تهران, تهران ایران متولد -853 فروردین, 757 زن
فاطمه ماه فرد
علي غلامي
3 نفر پسندید
مسعود
جانا مپرس از حالِ من ! این حـرف بدتر میکند ...
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
مسعود
صبر اوج احترام به حکمت خداست . . گابریل گارسیا مارکز باور نمیكنم خدا به كسی بگوید: " نه...! " خدا فقط سه پاسخ دارد: ١- چشم.... ٢- یه کم صبر کن.... ٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم.... همیشه در فشار زند...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
مسعود
حتی اگر نباشی نامت در سررسید کوچک من هست با یک شماره که دیگر . . شوق جواب ندارد...
2 نفر پسندید
و  پسندید
فاطمه ماه فرد
اکنون دوست هست با
فاطمه ماه فرد
اکنون دوست هست با
فاطمه ماه فرد
اکنون دوست هست با
فاطمه ماه فرد
اکنون دوست هست با
فاطمه ماه فرد
اکنون دوست هست با
فاطمه ماه فرد
اکنون دوست هست با
نمایش بیشتر