عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
rtert

zohaeghbali

زندگی میکند در پرند, تهران ایران · متولد 21 دی, 1375
کد امنیتی
مسعود
راز زندگی این است که بفهمیم هر ثانیه ✨ یک معجزه است✨
شما همین یک زندگی را دارید
دیگرهرگز متولد نخواهید شد
پس ت...
مسعود
چه خوش است هم صحبتی با دوستی که در کنارش
نه باید اندیشه های خود را بسنجی
و نه گفته ها را در ترازو نهی !

بلکه بی خی...
مسعود
غصه ها و دلتنگی ها را کنار بگذاریم،
چون تنها به خودمان زیان می رساند...
وای بر کسانی که از ترس نگرانی های احتمالی...
نمایش بیشتر