عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
236x236_1479914196776689

Matisa

زندگی میکند در ایران ·
کد امنیتی
مسعود
غرق یک خاطره باشی و به آخر بِرِسی
به غم انگیزترین صفحه ی دفتر برسی

به سرت هی بزند تا بروی رو به عقب
که به یک حادث...
مسعود
در را باز مى كردم، جیغ مى كشید

در را مى بستم، جیغ مى كشید

انگار دردى لاى در، گیر كرده بود

دردى شبیه ماندن ...

شب...
مسعود
یادداشت امروز 95/12/13

کاش در زندگی هر آدمی کسی باشد که
برایش از آسمان و ستاره ها بگوید
برایش حرف هایی بزند که هیچ ...
نمایش بیشتر