Atefe

زندگی میکند در  تهران ایران متولد -516 فروردین, 761 زن
Atefe
Atefe
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
❤❤❤❤
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
Atefe
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
ببخشید خخخ
2 نفر پسندید
و  پسندید
Atefe
فاصله گرچه دست های ما را از هم جدا کردولی خوشحالم که جرات ندارد به دل هایمان نزدیک شود
3 نفر پسندید
Atefe
برایم دعا کن... اجابت مهم نیست. نیاز من به آرامشی ست که بدانم تو به یاد منی...
2 نفر پسندید
و  پسندید
Atefe
نه در آغوشمنه در نفس‌هایمنه در دلمکه در گلوی منیبغض کرده‌ایو مراهر لحظهنزدیک‌تر می‌کنیبه انفجار درونم...!
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
Atefe
به خاطر تو هر‏کاری ممکن استاز من سر بزند،حتی ممکن استدر بند پایانی این شعربه مغزم شلیک کنم... "-"
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
Atefe
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
خخخخخ چیه خب سلفی دوس داریم
7 نفر پسندید
Atefe
اکنون دوست هست با
Atefe
چه سر به راه استدلتنگی را میگویم !از گوشه ی دلم جُم نمیخورد
5 نفر پسندید
,  و 3 دیگران پسندیدند
Atefe
دنیا دنیای ریاضیات است..!!وقتی عشق را تقسیم کردند؛ تو خارج قسمت من شدی..!!❤❤❤
2 نفر پسندید
و  پسندید
Arshia Sari Aslani
صفر _ 0 _
نمایش بیشتر