ترانه کریمی

ترانه کریمی

زن. زندگی میکند در امیدیه,  ایران. متولد 14 آبان, 1380
تحصیلات
لیسانس
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ترانه کریمی
نصویر پروفایل خود را به روز کرد.
ترانه کریمی
اطلاعات پروفایل خود را به روز کرد.
ترانه کریمی
یوسف اسدی
سینا ندو میخوری زمین . مال خودمه
بارگذاری مطالب بیشتر