رهام مجیدی

زندگی میکند در زنجان, زنجان ایران متولد -627 فروردین, 744 مرد
رهام مجیدی
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
2 نفر پسندید
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
از دستهای من جز این ثمر نیست،گاهی ببارم گاهی بمیرم،گاهی اگر شد در حیرت واژه ی دوست داشتن تو را دوباره از نو بنویسم...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
2 نفر پسندید
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
آدمها مثل کتابن،از روی بعضیها باید مشق نوشت واز روی بعضیها باید جریمه نوشت بعضیها را باید خواند تا معنی شو فهمید وبعضیها را باید نخوانده دور انداخت...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
قویترین آدمها همیشه کسانی نیستند که پیروز میشوند بلکه کسانی که هستند که وقتی میبازند تسلیم نمی شوند
1 نفر پسندید
 پسندیدند
رهام مجیدی
مرسی خانوم
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
تورا که درد نباشد،زدرد ما چه تفاوت توحال تشنه ندانی که بر کنار و جویی
1 نفر پسندید
 پسندیدند
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
تقدیم به دوستان خوبم
1 نفر پسندید
 پسندیدند
رهام مجیدی
ممنونم از دوستان خوبم
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
اگر نمیتوانی مدادی باشی،که خوشبختی یک نفر رو بنویسی پس حداقل سعی کن پاک کن باشی،ک غم کسی رو پاک کنی
2 نفر پسندید
و  پسندید
رهام مجیدی
سپاس فراوان از دوستان خوبم
parisa
1 نفر پسندید
 پسندیدند
رهام مجیدی
ممنونم پریسا خانم خیلی زیباست دستتون درد نکنه
parisa
خواهش ميکنم قابل نداره
رهام مجیدی
سپاسگزارم خانم
رهام مجیدی
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
جاده بهانه است مقصود چشم توست من راهی توام ای مقصد درست
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
رهام مجیدی
از متفاوت بودن نترس،سبک زندگی خودت را داشته باش
نمایش بیشتر