عل

علی

مرد. زندگی میکند در البرز,  البرز,  ایران. متولد 10 خرداد, 1360