عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
Un titled-1

R.min

زندگی میکند در ایران · متولد 4 فروردین, 1365
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید
بهاره
دقت کردین هر چی اولش پ داره گرون میشه !!
پسته….
پورشه….
پرادو…..
پراید….
من برم پشگل جمع کنم شاید گرون شد پولد...
بهاره
بابام اومده میگه چرا این سشواره باد نداره?!!
منم گفتم: فک کنم پنچر شده !
الان داریم میریم دکتر که سشوارو از تو حل...
بهاره
زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار کرد شوهر گفت بذار کمی دیگه بخوابم بعدا قضا می خونم .
زن گفت نمیشه شرع گفته نماز...
پدرام
R.min
موطمئنی ؟؟لبخند
 • دیروز, 3:23 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
نه...........خخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخ.بیخیال
 • دیروز, 3:24 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
پدرام
جواب بده وگرنه با پوست طالبی سیاه و کبودت میکنم
 • دیروز, 3:26 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
خب پس . منتظر تشریف دارم . بفرما می شنویم . لبخند
داش پدرام سوالی نمودن. لبخند
 • دیروز, 3:31 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
بیخیالی طی مینمائیم
 • دیروز, 3:33 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
لبخند .
fahime
لایک
 • 5 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
لایچ
 • دیروز, 2:32 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
لایچتونم بی بلا. لبخند
 • دیروز, 3:18 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • دیروز, 3:20 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
یولداشی،ماه رمضان مبارکماراهم بدعا دوست خوبم
R.min
ممنون یولداشی . لبخند
محتاجیم بابا . اونم از نوعه شدیدش . لبخند
ولی باز به رو دوتا چشامان . لبخند
 • 5 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خاهش یولداشیچشاتون بی بلاه
 • دیروز, 2:30 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
سلامت باشی . فعلا ک درد می کنه . لبخند
 • دیروز, 3:12 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
آخی،قطره بریزین خوب
 • دیروز, 3:16 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
اونم به چشم . لبخند
 • دیروز, 3:20 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • دیروز, 3:21 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
مژگان آنلاین هست
R.min
سلام سالم . لبخند
 • دیروز, 3:20 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خوبی؟
 • دیروز, 3:21 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
خوبی از شماست . من همیشه خوبم . مگه اینکه حرف در بیارن برام . لبخند
 • دیروز, 3:23 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
حرف از کجا دربیارن دقیقا؟خخخخخخخخخخخخخخخ
 • دیروز, 3:25 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
 • دیروز, 3:30 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • دیروز, 3:33 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
R.min
آقا ما رفتیم . شب همگی به خیر و خوشی . لبخند
"مهیاس"
شب بخیر
 • 4 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
R.min
نجریستیم . لبخند
 • 3 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
داخل دستشویی را عایا نجریستی؟خخخخخخخخخ
 • 3 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
نه راستش روم نشد . لبخند
 • 3 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
چه خجالتیخخخخخخخخخخخخ
 • 3 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
همیشه بودم . لبخند
 • 3 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
مثل خودمخخخخخخخخخ
 • 3 خرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر
آهنگ جدید