عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
لب-دریا

R.min

زندگی میکند در ایران · متولد 4 فروردین, 1365
کد امنیتی
R.min
بابکــــــ
شبت اروم
 • 6 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
مهتاب
شب خوش
 • 6 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
نمایش 1 پست بیشتر از R.min
R.min
بهاره
گاهی وقتا نمیشه واقعا،لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
می دونم . ولی حداقل سعیشو بکنیم . بدک نی . لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
بخلی،لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
از پارکه سرکوچمون واست چیندمش،خخخخ
R.min
نه بابا . خب همونجا می نشستی یارو دلش برات می سوخت . لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
بیل داشت،نمیصرفید.خخخخ
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
تو هم گل داشتی خب . تقدیمش می کردی خوب می شد . لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
عمرا،لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
خسیس . لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
سریع حس کنین ببینین چیه . خبرشم بهم بدین . لبخند
بهاره
راستی حس خودت چیه یولداشی،لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
حس من ؟ سعی می کنم با تمام وجودم محبتای خدارو ببینم و لمسشون کنم . هر روز . لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
باریچ،لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
مهتاب
تپش قلب ؟
 • 6 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
Mojgan
R.min
نمی دونم . ولی |آشنناس . لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
اول اسمش چی هست حالا،لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
باید بگردم دنبالش اسمشو پیدا کنم . لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
شبه بیخیالش.خخخخ
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
خدا رو شکر . بیخیال نمی شد لامصب . لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خخخخخ
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
Mojgan
R.min
ژاپنی باشه یا ک ...نه ؟ لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
تیله ای باشه،خخخخخ
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
تخمه ؟ مگه داریم ؟ جلل خالق . خنده
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
حالا،خخخخخ
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
برم تو گوگل دربارش تحقیق کنم . لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
شبه بیخیالش،خخخ
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
لبخند
بهاره
کاش صدای بوقشو بزاره
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
دووووووووووووووووووووووووووووو وووووووق . لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
یهنی بوقش،دوغیه یولداشی.خخخخ
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
ژابیز
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
می بینم ک یه لبخند ملیحو یه سکوت با مزه نشون دهنده تکراری بودن این اتفاقه می تونه باشه . لبخند
 • 8 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
لبخند .
R.min
نه زیاد . خنده
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
آخی.دهلم سوختااااااااااااااا
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
نسوزه .خنده
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
دهلم سررفت پس
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
لبخند
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 1 مهر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
فک کنم علفی که زده بربدن،خیلی تازه بوده یولداشی،خخخخخ
R.min
خب من از کجا باس می دونستم شما انگلیسی هم بلتی . لبخند
عمم فرشتس . گوسپند نی ک . لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
فرشته هات امشب زیاد شدن،خخخخخ
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
همیشه زیاد بودن . چشمم میزون نبود . لبخند
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
ازبعضی از بودنها.....خخخخخخخخ
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
R.min
خنده . دقیقا .
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
بهاره
بشه پلویی دیجه.خخخخ
 • 7 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر