عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
photo_2016-12-22_13-54-48-12-25-2016

R.min

زندگی میکند در ایران · متولد 4 فروردین, 1365
کد امنیتی
بهاره
ِولداشی،روز دخیت مبارچایشالام همیشه زیر سایه ی پدرومادرش خوشبخت و سعادتمند باشه
بهاره
واس یولداشی
R.min
دمه شما ندرده . لبخند
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
نمیدرده
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
خوشحالم ک نمی درده . به عجقولیت بگو بیاد یه کم ماساژت بده بهتر هم می شی . لبخند
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
حتمااااااااااااااااااااااااااا اااا
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
حست چیه؟خخخخخخخخخ
R.min
آوارگی از خونه و هم خونه شدن با مرغا ...لبخند
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
واقعاااااااااا؟ولی مزه میده هااااااااااااااااخخخخخخخخخخ
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
نگو ....از این غلطا نمی کنم . خنده
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
مزه میده هاااااااااااااااااااا
 • 1 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پدرام
Mojgan
R.min
پس برین تو پی وی ...خنده
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
بیخیال پی وی
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
پس نرین ...خنده
دوزایت کجه ها . خنده
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
عه صاف نمیشهبهشت؟
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
جهنم . خنده
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
افتاد استاد
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
تو هر زمینه ای خر شدیم ، به جز “خرپولی” !
R.min
برات آرزوی موفقیت دارم یولداشی . البته تو هر زمینه ای ...لبخند
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ........میسی یولداشیهمچنین
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
همه قبل از خواب به روياهاشون فكر ميكنن ،
من به اينكه دستشویی رفتنم ضروريه يا ميتونم تحمل كنم !!
R.min
می تونی می تونی ..لبخند
به رویاهات بپرداز . لبخند
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
نصفه شبی،دستشوئیم میگیره بیدار میشم،میزنه تو ذوقمخخخخخخخخخخخخ
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
شما هم مثه من وقتی دنبال جا پارک می‌گردید

صدای ضبط ماشین رو کم میکنید؟
R.min
نه برعکس . لبخند
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
یهنی میزیادیخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
R.min
نه کم نمی کنم فقط . لبخند
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
بهاره
باریچخخخخخخخخخ
 • 28 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر