عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
Un titled-1

R.min

زندگی میکند در ایران · متولد 4 فروردین, 1365
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید
پدرام
R.min
Tschüs
rasol
شب شما هم بخیر اقا ارمین...
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
شبت جغدانه دوستم
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
Fatemeh
شب خوش
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
فردا باید 6 صبح بیدار شمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ...
R.min
خدا به دادت برسه . لبخند
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خخخخخخخخخخخخخخخ...چراااااااااا اااااااااااا؟
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
وصف حال الان منخخخخخخخخخخخخخخخخخ
R.min
دندونات چی شدن دوستم ؟؟؟خنده
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ...... ........فعلا زیر لثه هامن
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
اوخی . اوچولوئیها . لبخند
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
Fatemeh
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
دوستم،وقتی سردته
R.min
اووووووووووووووووووووووونم خوبه . لبخند
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
دل آرام
خخخ راه حل خوبیه برای زمستون
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
جان دل،شما هم میخواین؟
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
دل آرام
آره حتما خخخ
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
آخی . دلم خوش شد به گفتنت ...خنده
فک کردم من وضعم خیلی وخیمه . دلخوشیتون بسیار نیاز بود ...لبخند
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خخخخخخخخخخ
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
دوستم لنز نمیخوای؟
R.min
جان ؟؟؟لبخند
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
سلام برسون بشه پلووووووووخخخخخخخخخخخخخخخ
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
بله ؟؟؟لبخند
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
سهلام برسون بشه
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
لبخند ...چشم
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
دل آرام
آقا آرمین و دخترشون
R.min
خنده . خوبه نگفتی پلنگ صورتی . لبخند
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
نه یه شعر دیگه میخواستم بگم روم نشد....خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
خنده . با اینکه نمی دونم شعرش چیه . ولی می دونم نقشه ی پلیدی تو سرت بود . لبخند
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ............ .....واااااااااااا دوستم
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
لبخند
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
R.min
ماشینی . خنده
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
از نوع گد گدت معلوم بود ماشینیه
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
خنده .
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
مهتاب
بذا ثابت كنم اخه بد فكر ميكنن خخخ
 • 4 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
بهاره
تکلیف شب بخیر گفتن چه میباشد دوستم؟
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
R.min
خب داری از دلگو می ری بگو بگیر بخواب دیگه ...چ سوالاتی می پرسن مردم . فقط بیائو پستمو قهوه ای کن برو ...باشه ؟؟؟لبخند
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
باشهخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
ژابیز
کمتون نباشه ؟
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
بهاره
بزار تو حال خودش باشه
 • 3 اسفند, 1395
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر