حوا

زندگی میکند در تهران, تهران ایران متولد -828 فروردین, 732 زن
حوا
درباره من
من گمشده ای در خانه دارم<br />دعا میکنم خودش را پیدا کند تا من به آرامش برسم...نمایش بیشتر
حوا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
4 نفر پسندید
سلام
2 نفر پسندید
و  پسندید
حوا
به روز کرده تصویر پروفایل را.
1 نفر پسندید
 پسندیدند
حوا
خــوب ِ مــن ،همین جا درون شعرهایم بمانتا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها ترا با خود نبرندبه سرزمین هایِ دورِ احساس ؛من اینجا هر روز با تـو زندگی می کنم بی انتهاشعرِ من بهانه ایست برای بودن ها...نمایش بیشتر
حوا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
5 نفر پسندید
حوا
کاش میدانستیهوایت که به سرم میزند ؛دیگر در هیچ هوایینمیتوانم نفس بکشم ؛عجب نفسگیر استهوای بی تو.....!!
حوا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
قالب پنیر بهانه بود، از سر تنهایی بود که روباه آمد پای درخت، از کلاغ تعریف کرد، وگرنه چه کسی باور می کند که روباه پنیر بخورد......نمایش بیشتر
8 نفر پسندید
abolfazl yavari
لایییک عالی بود
حوا
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
من بهت ده تومن دادم اون بهت بیست تومن داد تو فک کردی اون بهتره چون بهت بیشتر داد! ولی اون صد تومن داشت من فقط همون ده تومن رو داشتم....نمایش بیشتر
4 نفر پسندید
حوا
من یک زنم..نگاه به صـــــــدا و بدن ظریفــــم نکناگــــــــــر بخواهمتمـــــــام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشــــــــــــید .......نمایش بیشتر
&quot;مهیاس&quot;
Like
یوسف اسدی
یا خداا
حوا
خوشبختی دیگران ..!!هرگز کم نمی کند از " خوشبختی تو " وثروت آنان ..!! هرگز کم نمی کند " رزق تو را " وصحت آنان ..!!هرگز نمی گیرد " سلامتی تو را " پس مهربان باش.. وآرزو کن ' برای دیگران ...نمایش بیشتر
2 نفر پسندید
و  پسندید
نمایش بیشتر