عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
x7ep_img_20170317_173940

مسعود

زندگی میکند در  تهران ایران ·
کد امنیتی
Mojgan
Zahra
خیلی قشنگه ....
  • 16 ساعت پیش
  • ·
  • می پسندم
Mojgan
سپاس زهراي عزيزم
  • 16 ساعت پیش
  • ·
  • می پسندم
Zahra
فدات
  • 16 ساعت پیش
  • ·
  • می پسندم
مسعود
بانو
دلت را هراسی مده
چراکه ازدل این شب تار
خورشیدی عاشقانه میلادخواهدیافت
و تو آن رابه چشمانت هدیه خواهی داد
...
مسعود
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری"...

نامه ای دارم من...
که بدستش بدهی...

داخل کوچه که رفتی... درب سوم از چپ...
خانه عشق م...
مسعود
فرصتها رو نسوزون
مسعود
نمایش بیشتر