مسعود

زندگی میکند در  تهران ایران مرد
مسعود
درباره من
گاهی چقدر دلم یك رفیق شش دانگ میخواهد...<br />كسی كه به دور از جنسیت همراهت باشد،<br />مذكر و ...نمایش بیشتر
مسعود
اشتباه نکنید !بعضی از آدم ها به شما وفادار نیستند ؛در واقع آن ها درگیر نیازشان به شما شده اندروزی که دیگر به شما احساس نیازینداشته باشند وفاداریشان نیزازبین میرود ......نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
دست هایت ڪارهاے زیادے می‌توانند بڪنند مثلاً حلقـہ شوند دور من تا صحنـہ اے عزیز بـہ نام "بغل ڪردن" رقم بخورد مثلاً نوازش شوند بر جاے پاے تمام ناخن هایے ڪـہ این همـہ سال بر صورت خشكم كشیدہ ام دست‌هاے تو...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
بـہ همین سادگے هم ڪـہ میگویند نیست درد دارد، اَشڪ میخواهد، ؋ـراموش ڪردن یڪ نـ؋ـر ڪـہ تمام یاد آورے ات براے زندگے ڪردن بود...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
تو ڪنارم بودی... و من چـہ میدانستم از گذر روزها ،از گذشت ؋ـصل ها… چـہ میدانستم بهار ڪے مے آید ، پاییز ڪے میرسد ، زمستان ڪے میرود؟ چـہ مے ؋ـهمیدم برگها ڪے میریزند ، درخت ها ڪے شڪو؋ــہ مے دهند ؟ ؋ـقط خو...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
مسعود
همیشـہ عاشق آدم هاے تڪ انتخابے بودماز این هایے ڪـہ لباسشان راطبق میل خودشان و بدون توجـہ بـہ مد انتخاب میڪننداز این هایے ڪـہ عادت بـہ استـ؋ـادہ از یڪ چیز خاص دارنداز این هایے ڪـہ از ؋ـضایے ترین منو ها...نمایش بیشتر
2 نفر پسندید
و  پسندید
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
دو حر؋ـے است : من و تو .. سوال ِ هشت ِ عمودے نگو ڪـہ "ما" ست جوابش! .. #تو هیچ وقت نبودی!
2 نفر پسندید
و  پسندید
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ …!!ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴانے ﺳﺎﺧﺘﻪ! ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ؛ ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ! ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾ...نمایش بیشتر
2 نفر پسندید
و  پسندید
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
و من در هر پلکی ، یکبار دیدنت را می بازم ...
3 نفر پسندید
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
وه... چه زیبا بود اگر پاییز بودم وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم...
3 نفر پسندید
مسعود
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
یا مرا از خود ببر آن جا که هستی.. یا بیا....
3 نفر پسندید
نمایش بیشتر